سفارش تبلیغ
صبا ویژن

راهیان نور

لینک تصاویر در متن شعر موجود است.

راهیان نور

گر تو می خواهـــی بری بهـره ز نور

یا بیـــفزائی به شــور خود شعـــــور

رو دو کوهــه، یا شلــــمچه یا بــــرو

کـــــن زیــــارت از طــــلائیه و هـــور

فکه بوی صد شهـــید عشـق داشت

بـــوی آویـــنـــی، شهــــــیدان غیــــور

از هـــویزه، از شهــــیدانــــش بـــــگو

کـــــن دلت از رود خـــــیّـن، پر ز نـــور

زندگی آنجاسـت، اینجا هیچ نیست

راه خـود کردی تو از معــــشوق، دور

مختـــــصر گفتم نگــــردی خســته تر

قطــــع دنیا کن بشــــو از شهـــره دور

هاشم مالکی

30/12/1391

پ ن1: این تصاویر طی این چند روز گرفته شده و خودم هم در برخی از آنها هستم و پسرانم محمد رضا و علی رضا هم تشریف دارند.
پ ن 2: در کنار رود خین افتخار دیدار حاج حسین یکتا را داشتم که ایشان روایتگری می کرد.
پ ن 3: صلائیه، عجب طلائیه، جاتون خالی

پ ن4: در فکه هم آقای محسن رضائی آمده بود که برای ما روایتگری کرد و در آخر چندین عکس با هم گرفتیم.(من و سایر عکاسان)

پ ن 5: قرار بود که دیروز (صبح روز آخر سال) به قم برگردیم که با موافقت راننده ها در مسیر برگشت، برای مراسم تحویل سال به دو کوهه رفتیم که قبلش نتوانسته بودیم برویم.

پ ن 6: رود خین مرز آبی ایران عراق و منطقه عملیاتی کربلای 4 بود و هویزه هم قتلگاه و مدفن شهید سید حسین علم الهدی بود.
پ ن 7: در نمایشگاه های فرهنگی این زیارتگاه ها کتابهای روایت و خاطره ی رزمندگان بود که چند نمونه خریداری کردیم.
پ ن 8: این سفر در آستانه ی نوروز به همراه خانواده صورت گرفته بود.
تاریخ : پنج شنبه 92/1/1 | 3:14 صبح | نویسنده : پوریا | نظر
       

  • حمزه
  • حقه
  • کارت شارژ همراه اول