سفارش تبلیغ
صبا ویژن

درختکاری

درختکاری

شـد موسم کِشتن درختان

انـــواعِ ثــمر، مـــفرّحِ جـــان

خــوش باد که ما را ثــمر آید

خوشنودی ربّ و شــادی آن

هاشم مالکی

15/12/1391
تاریخ : سه شنبه 91/12/15 | 2:8 عصر | نویسنده : پوریا | نظر

امام صادق

میلاد صادق

آمـد به جهان، فـــخر زمان، جعفر صــادق

شد شیعه در آن، تازه دگرباره چو سابق

دادنــد ملایک، به پــــدر، مژده ی دیــدار

رفتـــند یکایک، به طــــواف ِ گل بی خـار

مسـرور بشد، باب گـرامش چـو بدیدش

پـــر نور بشد، چشم امـامش، ز نویدش

مـــا هم به همین منـاسبت دلشادیــــم

در شـــادیِ آلِ بیـــــتِ احــــمد شادیـــم

باشــد که بگیریم چنین جشن به میــلاد

بعـد از فرَج و قلــع و قَم ِ ریشه ی بیــداد

بیـــرون برود غُــصه ی عالم به وجـــودش

افـــــزون بشود شــــادی آدم ز وجـــودش

شش بیت برای امام ششم

هاشم مالکی

9/11/1391
تاریخ : دوشنبه 91/11/9 | 1:31 عصر | نویسنده : پوریا | نظر
       

  • حمزه
  • حقه
  • کارت شارژ همراه اول