سفارش تبلیغ
صبا ویژن

رهبری

انتخاب آزاد

در انتخـــــاب أصلـــــــح، باید کنیم دقّـــت

زیرا کــــه صالحین را، قلبیست پر ز رقّــت

بی تهـــــمت و تبانی، باید قدم گـــــذاریم

بر روی برگـــــه ی رأی ، رنگ قلم گـذاریم

با انتخــــــــاب بهتــــر، یاری کنیم رهــــــبر

آمـــــال آن ولـــــی را، از بــر کنیم، از بـــــر

بایـــد نمـــــود خدمت، در راه دین و مـــلت

از مـــــا به دور باشــــد، ماندن اسیر ذلّـت

مــــــا پیرو امامیــــم، در اعتقاد و مذهــــب

شــکی بخود نداریم، این است اصل مکتب

هــــرگز نبوده ایــــران، یک انتخاب بـــــسته

کـــازاد گردد اکنون، از دست حزب و دسـته

گــــویند جمـــــــع نــــادان، باید کـــــنید آزاد

از دســــت عـــده ای خاص، باید زنید فـــریاد

آنکس که خود بدینسان، گشته رئیس مردم

اکنــــون زند کنایه، نیــــشش چو نیش کژدم

مــــــا تابع ولــــــیّ و، در خطّ رهبر هستــــیم

از پــــیروی دشمن، چـــندی بود که رستـــیم

با رأی قـــــاطع ما، دشــمن شود هـــــراسان

گــــــوید شده تقـــلّب، قــــزوین یا خــــراسان

مــــا اعتــــــماد داریم، بر خـــــــادمین مـــــلت

هـــــرگز نمی پذیریم، خواری و ننگ و خــــفّت

شـــو دور از بر ما، ای دشـــــمن بد انـــدیش

ما خــــیر خود بدانیم، بهتر ز دشمن خــویش

هاشم مالکی

26/10/91
تاریخ : سه شنبه 91/10/26 | 9:30 عصر | نویسنده : پوریا | نظر
       

  • حمزه
  • حقه
  • کارت شارژ همراه اول