سفارش تبلیغ
صبا ویژن

انقلاب

بهار انقلاب

آمــد بهار انقــــلاب و زد شـــــکوفه، غنــچه هایـــــش

گلــــهای سرخی را که افـــتادند کوچه، دانه هایــــش

شد بوستان، این کشور از ایثار ایشان، گشت گلشن

خشـــکید بنیاد ســـتم، از کار ایــــشان، رفت دشـــمن

دو بیتی اول

هاشم مالکی

1391/11/12
تاریخ : پنج شنبه 91/11/12 | 2:51 عصر | نویسنده : پوریا | نظر

 

سپیده

شب رفت و سپیده شد نمایان              از مشرق شهر و غرب ایران

از بس که در انتظار بودیم                   بگذشت به ما چو ماه میزان

آنگه که صدای او شنیدیم                             رفتیم به سوی او چو پیران

با آمدنش سرور و شادی                             شد شعله ور از شهر شهیدان

او گفت که ای مردم ایران                   من خادمِ بر شما دلیران

تغییر دهم حکومتش را                      تعدیل کنم به نفع شیران

بیرون بکنم ظلم و ستم را                   مشتی بزنم دهان سیران

چندی نگذشت زان زمان را                 تا جلوه نمود عدل ومیزان

خورشید قیام شد نمایان                     عالم به فروغ اوست نیران

در بیست و دو بهمن آن سال              پیروز شدند آن دلیران

زان پس سر هر سال به شادی              مجموع سرور گردد ایران

مالک به تو اینگونه بگویم                             هرگز نشوی جدا ز میران

 

21/11/86

پوریا

 
تاریخ : یکشنبه 86/11/21 | 9:55 صبح | نویسنده : پوریا | نظر
       

  • حمزه
  • حقه
  • کارت شارژ همراه اول