گل

در حرم

من نـدانم بهر چــه ماندم حـــرم

ایـــن تـــو آوردی دلت را در بــرم

مدتـی در بـــــــزم عیــشم راه ده

تا که شاید شور عشقی در سرم

هاشم مالکی

29/2/72
تاریخ : دوشنبه 91/9/6 | 7:0 صبح | نویسنده : پوریا | نظر
       

  • حمزه
  • حقه
  • کارت شارژ همراه اول