سفارش تبلیغ
صبا ویژن

انقلاب

پیروزی انقلاب

پیــروز شد انقــلاب اسـلامی ما

نابـــود شد اهـریمن شیطانی ما

شــد زنــده امید بینــوایان آن روز

نومـید بشد دشمن ایمـان آن روز

تبــریک همی به مردم پاک وطـن

مـردان و زنان زنده ی خاک وطــن

هاشم مالکی

17/11/1391
تاریخ : سه شنبه 91/11/17 | 9:5 عصر | نویسنده : پوریا | نظر

انقلاب

بهار انقلاب

آمــد بهار انقــــلاب و زد شـــــکوفه، غنــچه هایـــــش

گلــــهای سرخی را که افـــتادند کوچه، دانه هایــــش

شد بوستان، این کشور از ایثار ایشان، گشت گلشن

خشـــکید بنیاد ســـتم، از کار ایــــشان، رفت دشـــمن

دو بیتی اول

هاشم مالکی

1391/11/12
تاریخ : پنج شنبه 91/11/12 | 2:51 عصر | نویسنده : پوریا | نظر
       

  • حمزه
  • حقه
  • کارت شارژ همراه اول