سفارش تبلیغ
صبا ویژن

امام رضا

رضای راضی

راضـی به رضا گشته ای و عازم دیدار

فانیِّ خــــدا گشته ای و عاشق دلدار

با آن که جهان نزد شما بحر عمیق است

غم های زمان، نزد شما موم رقیق است

مــأمون دغــل باز، تـــرا کُشته به غـــربت

مـــلعون ستم کار، فـنا گشته به نِکــــبت

امــــروز بود مشهد تو، قــــبله ی آمـــــال

گــــــور سیه قاتل تو، پَست و لگد مــــال

ای کـــــاش کنی پاک مرا، وقت زیــــــارت

یـــــا موقــع مــــردن بنمائی، تو عنــــایت

از بُــــعد طریق و فِـــــــتَن، آخــــر دنـــــــیا

ســخت است مــرا دیدن تو، در غم و تنها

مــــا را به شما هست ارادت، گل زهــــرا

الــطاف شـــما هست بما، در همه غم ها

ای آن که جهان دست شما هست محقّر

هرگز نسِزَد شیعه شود  ز غـــــم مــــکدّر

بگــشای گِـــره ز کـار ما شاه خـــــراسان

مگــــذار مـــرا بین غُصَص مات و هـــراسان

گــــویند به مـــشهد، تو غریب الغــــریائی

مـــهدیست غــــریب و تو کــریم الکرامائی

دهه ی آخر صفر

هاشم مالکی

16/10/91

 

 
تاریخ : جمعه 91/10/22 | 12:0 عصر | نویسنده : پوریا | نظر

شاه خوبان

در پـناه شـاه خـوبان بوده ایـم

زین جهت با خـاطر آسوده ایـم

روز محشر دستمان گیرد چو ما

قلب خود از کینه ها پالوده ایـم

10/8/91 هاشم مالکی
تاریخ : چهارشنبه 91/8/10 | 2:59 عصر | نویسنده : پوریا | نظر

یا اهل الکرم

یادتــان باشد که ما هم بوده ایم

زیـــــر ظـــلِّ مهرتان آسوده ایـــم

گر چه باشد دستمان سوی شما

دســــتمان گــــیرید ما آلـــوده ایم

8/8/91 مالکی هاشم
تاریخ : سه شنبه 91/8/9 | 11:6 عصر | نویسنده : پوریا | نظر
       

  • حمزه
  • حقه
  • کارت شارژ همراه اول