سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کربلا

شادی پس از قتل

از زمان قتل آن شــاه شــهید

داد دشمن مژده ی عید سعید

گشت سنت در میان دشمنان

شادی از قتل شهنشاه وحـــید

بعد از آن کـردند اولادش اسیر

امـــر بر آن داد، آن مــــرد پلید

از عراق بی وفا تا شام شوم

این مصـیبت، آل طاها را گَـزید

تا شد آن عالیـجناب خون جگر

روی منبر، گشت رسوایش یزید

بعد از آن نادم شد و دستور داد

احتـرام و عـــودِ امــوالِ ســدید(1)

امـــرِ بر برگشــتن سَبیا(2)  بداد

تا مدیــنه کبـکِ غـصه می پرید

وقت رفتــن با حسـین و آل بود

موقع برگشت بی شوق و نوید

درد زیـنب بعد از آن آغــاز شد

شهر بی یار و فراغ آن امـــید

ای خدا صبرش بده زین داغها

تا نگریَد بـهر آن داغـی که دید

هاشم مالکی(3)

26/8/92

  (1) - اموال سرقت شده(مسدود شده)

(2)- اسرای جنگی

(3)- این شعر را در دستگاه افشاری هم می شود خواند
تاریخ : یکشنبه 92/8/26 | 1:44 عصر | نویسنده : پوریا | نظر

اعیاد شعبانیه

اعیاد شعبانیه

هنــــگام ســــرور  شیــــعیان گردیده

شعـــبان مَهِ صاحبُ الـّـــزمان گردیده

در سوّم این ماه پر از جشن و سرور

میـــــلاد شهــــید شاهــــدان گردیده

زان پس به عــلی داد خدا حیدر ثانی

امّـــــید دلِ شــــــیر زنــــــــان گردیده

در پنــــجم شعـــــبان معـــــــظّم یاران

میــــــــلاد امــــــــام عابـــــدان گردیده

در نیــــــــمه ی این مــــــاه ولایت پرور

میـــــــلاد امـــــــید شیـــــعیان گردیده

یــــــا رب برســـــــان ولی حق را بر ما

وقـــــت فرجــــــش ز ما نــــهان گردیده

 

هاشم مالکی

22/3/92
تاریخ : چهارشنبه 92/3/22 | 12:41 عصر | نویسنده : پوریا | نظر

بقیع

میلاد خاتم رسل

میــلاد رسول خاتم و محمود است

ایــن عید به پیروان او مسعود است

شــد هفــته ی وحدت و سرور امّت

هنــگامه ی صحبت و نزول رحـــمت

گــردید خـراب، کاخ کســـری آن روز

خشــکید، بُحیر ساوه یکـــجا آن روز

خـاموش شد آتشکده ی فُرس عجم

نابود شـد آن غمکده ی ظلم و ستم

طالع بشد از مشرق عالم، خورشید

ساطــع بشد از نور رســـالت، توحید

روحــی به روان آدمــی، داخل شـــد

دردی ز میـــان آدمـــی، زائـــل شــد

شــد رحمـــت حق بخــلق عالم نازل

 گـــردید خــــدا، به جمـــع آدم بــاذل

 باشد که بلطف حـق گرفتار شـــویم

مـــا لایق و مســـــتحقِّ دیدار شویم

آن یار کــــه ذرّیــــه ی خاتــــم باشد

یاریــــگر و منــــجیّ دو عــالم باشــد

هــم نام پیمبرست و هم سیره ی او

هم کنیه ی رهبرست و هم تیره ی او

روشــن شود عالم از وجودش، هر دَم

زائـــل شود از یُـــمن وجـــودش، دَردم

یــا رب بــــه محــــمّد و  علیّ و  زهـرا

تســـهیل کن امـــر فرجش را، بر مـــا

کــــن عیــــدی ما صبــح فــرَج، یا الله

او را بـــرسان بــــه حرمـــــت، ثار الله

ابـــلاغ نمـــــا ز ما بر ایــــشان تبریک

إرزاق نمـــــا رؤیت ایشــــان نـــزدیک

هاشم مالکی

4/11/1391
تاریخ : چهارشنبه 91/11/4 | 11:22 عصر | نویسنده : پوریا | نظر

بقیع

در کنار بستر

آه از آن درد کــــه داری و غــمت پنـــــهان است

خواهـــــرت بهر مــــداوای تو بس حیـــران است

سبــــط اکبر شده مســـــــموم و نباشد چـــاره

قفـــسِ تنگِ تنش جـــــلوه ای از زنــــدان است

بایـــــــــد آزاد کــــــــند خویشتن از بند گــــــران

مـــرگِ از غـــــم به از آن دامگه رنــــــدان است

سبـــــط اصغر به برَش گریـــــه کند با خــــواهر

دشمنش گوشه ی دیگر به غمش خندان است

گـــویــــد آن سبط نبی گریــــــه مکن در برِ مـــن

عـــــرش و فرش از غم تو روز دهم گریان است

ســـرِ مـــــن هست به دامــــان برادر، جانـــــم

ســـرت آنــــروز  بخاکِ غمِ طف قــــــربان است

تـــنِ مــــن سالم و در خانه ی خود می باشم

تــن پر زخـــــم تو آنــــروز بخون غلــــطان است

خواهـــــــرا صبر کن این غُـــــصّه تمامــــی دارد

حسنت، غــصّه ات امشب به پدر مهمان است

در آستانه 28 صفر

هاشم مالکی

11/10/91

 
تاریخ : چهارشنبه 91/10/20 | 10:0 صبح | نویسنده : پوریا | نظر

اربعین

دیدار دلدار

اربعـــــین روز ملاقات دو اخـــــــــــتر باشد

زائـــــــرش قاصدی از جانب مــــــادر باشد

در کــــــــجا رسم بر این منـــــــــوال است

همـــره قافله ای جعبه ای از ســــر باشد؟

اولــــین پرسش مولا ز اسیـــران این است

تـــا به کی غـــــصه ی بابا غم دختر باشد؟

خــواهرش بر سر خود می زند و مـی گوید

دخـــــترت مانـد در آنجا که گل اخــتر باشد

بـــــهر آن مـــــــردم بی بهره ز اولاد نبـــی

دختـــــرت فاطـــمه ی ثانی و کـــوثر باشد

جای غــــــــم نیست در ایــــنجا بـــــــر من

ســــــر بابا به خرابــــه غـــــم دختر باشد؟

ظــــــالما صــــبر کن این طـــــفل یتیــــــم

خواهشش أب بود و دست شما سر باشد

مـــژده بر دخـــتر بیـــچاره ی او مـــی دادند

داخـــــل طشت مـــــراد توی دختــــر باشـد

تـــــا سر نــــــــاز پدر دید همان دم گفـــــتا

از کــــی این گونه ملاقات به دختر بـــاشد؟

انــــدکی با پدرش حـــرف زد آن دُر دانــــــه

ســـــر کناری و کـــــنارش تن دخـــتر باشد

در آستانه اربعین حسینی

 هاشم مالکی

11/10/91

 
تاریخ : دوشنبه 91/10/11 | 10:14 عصر | نویسنده : پوریا | نظر

کربلا

حسین تنها

گویــند حســـین بی پــــسر می گردد
شــــهزاده ی او دور پـــــــدر می گردد
ای جــــن و ملک مــــدد به او می باید
همــــنام علی شکسته سر می گردد
آن طـــفل رضــیع و کودک شش ماهه
مشـــتاق به آن تیرِ سه سر می گردد
عــــبدالَه و قــــاسم آن یتیمان حسن
چون ساقه گل شاخه ی تر می گردد
عــــــــباسِ علـــمدار و برادرهــــــایش
قــربانی اربــــاب و قــــــــمر می گردد
از جـــمع بنی هاشم و اصحاب غـــیور
هر یک به مصاف عشق سر می گردد

هاشم مالکی

30/9/91

 
تاریخ : یکشنبه 91/10/3 | 9:0 صبح | نویسنده : پوریا | نظر

زینب صبور

شهادت با اسارت

شــهادت با اسارت گشته کامـل

رذالت را جــهالت گشته عـامــل

اگر گفتی که باشد قاتل عشق؟

حسین بن علی را کشته جاهل

خــــدا داند چِـــها بر زینب آمـــــد

عـــباداتِ عبادش گشته باطـــــل

پرســتیدن به پول و دار و درهــم

خیانت را به مهمان گشته شامل

چه چیزی باعث این کارشان شد

حــرام اندر شکمها گشته عامــل

بمحشر عذر خواهم می شود او

حبـیبی بر حبیبش گشته واصــل

تـو ای مولای خوابان یک نظر کن

همـی عبد تو از تو گشته غافـل

گـناهانم بوَد بیش از حد و حـصر

خـــدا بر بندگانش گشته بــــاذل

 اگــر امروز هم کرب و بـــلا است

بسی هاشم بدانجا گشته مایل

26/9/91

هاشم مالکی

 

 
تاریخ : سه شنبه 91/9/28 | 8:0 صبح | نویسنده : پوریا | نظر

  • حمزه
  • حقه
  • کارت شارژ همراه اول