اشک

تقدیس اشک

اشک را تقدیس وقـــتی شایدت

کز بــــــرای رب الاربابت آیـــــدت

یا ز ســــوگ یاری از یــــاران حق

چشم خیس و اشک جاری بایدت

29/7/91 هاشم مالکی
تاریخ : چهارشنبه 91/8/10 | 1:35 عصر | نویسنده : پوریا | نظر
       

  • حمزه
  • حقه
  • کارت شارژ همراه اول