سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عشق

عاشق دیدار

عشق دیدار تو دارم ای حبیب

عندلیــــبم از تو نالد ای حبـیب

آرزوی وصــــل جانان داشـــتم

چـاره جز از تو نماند ای حبیب

هاشم مالکی

13/1/75
تاریخ : سه شنبه 91/8/30 | 7:0 صبح | نویسنده : پوریا | نظر

گل

مستِ مست

مستِ مستم، مستی مستانه تو

هر چه هستم، هستی جانانه تو

دلبــــری کن با دلِ ویـــــــــرانه من

مَــــــی پرستم، عاشق جـانانه تو

هاشم مالکی

10/4/74
تاریخ : سه شنبه 91/8/30 | 7:0 صبح | نویسنده : پوریا | نظر

قرآن

درباره قرآن

هر که قـــرآن با تفکر خواندش

عالمی از عـــلم او را مانــدش

ایـــــن تذکـــر از درون او بـــود

وصــل ما با او چـــو تار مو بود

گوید آن مولای حق در دیدنش

من ندیدم چیز قبل از دیدنش

إذ تَـــدبّرتَ القُــــرآنَ وَاشـتَغِل

مــا بِـــه الأمرُ بخــیرٍ مشتَمل

هاشم مالکی

27/9/72
تاریخ : دوشنبه 91/8/29 | 7:0 صبح | نویسنده : پوریا | نظر

مرمر معرفت

مرمر تام و تمام معرفت را یافتم

هاله ای از وهم ها در پیش چشمم ساختم

گفتمش کای مرمر نیکو سرشت

مـرمرا مرمر نمائی شد سرشت

آنــــکه ما را از درون پیــــــوند داد

بر من آن باشد که گویم زنده باد

کَی درخشد نورت از مشرق زمین

عاشقانت را بگویم اوست ایـــن؟

همچو شمعی در فراقت سوختیم

آتـــشی انـدر درون افروختـــــــیم

چشم ها چون چشم یعقوبان شده

همــچو یوسف مهتر خوبان شده

ای که عشقت روشن افسرده دل

روشـــنی ده هـــاشمان مرده دل

گر گــــزاری نـیکی مـن را زمـــین

فصـل ما را با دو چشمانت بـــبین

هاشم مالکی

17/5/72
تاریخ : یکشنبه 91/8/28 | 7:0 صبح | نویسنده : پوریا | نظر

در مدح قرآن

کنم نقل و حکایت خوب رویت

زنم صــد بوسه بر لبها و رویت

ندانم مشـکلم را حل نما چون

فرستم این شکایتنامه سویت

کنی گر مشکلم حل با کرامت

بچسبانم دو دستم را به مویت

بگیرم کــام دل از مخزنت بس

کشانم شامـه ام را بهر بویت

ایا ساقی بده لعلت که نوشم

کشانده لعل تو من را به کویت

منه بر من تو محنت همچو  درویش

که هاشم از تو و تو هم ز اویت

هاشم مالکی

18/4/72
تاریخ : شنبه 91/8/27 | 7:0 صبح | نویسنده : پوریا | نظر

تک بیتی های قدیمی من

دل آرام گــــــــیرد بیاد خـــــــدا

مکن نفس خود از حقیقت جدا

12/10/73

.............

عجب از عمر، چسان می گذرد

ابر و باد است، روان مـی گـذرد

26/9/73

......................

الهی خانه ی قلبم صفا ده

محبت را بـجای کینه جا ده

27/12/72

.....................

ما حرف مخلصان را، با جان و دل پذیریم

زیـــرا بجــز محبت، چـیزی ز آن ندیدیـــم

1/7/72

..................

اگر دیدی که خـطم را خــــراب است

بدان آن را که ننوشتم حساب است

1/7/72

...................

ای نام تو بهترین سر آغــــاز

بی نام تو لقمه کی کنم باز

25/12/73

..................

مادر

آن که بهرم تا سحر بیدار بود

وانکه با بیماریم بیــــــمار بود

20/9/73

................

گلــــهای محبت همه در ارضِ دل مـــن

چون لاله دمیدند، از این خاک و گل من

5/8/73

.................

فانظُر بـنا یا لَلعُلی

فی هذِه لیلاً ضُحی

29/12/73

..................

یا حسین

جدای بی تن سرش، بروی نیزه ها شد

فــــدای او اکـــبرش، قتـــــیل اشقیا شد

11/3/77

..................

قحط آب است بیا تا قدحی نوش کنیم

رنج دنیا و غمش جــمله فراموش کنیم

19/9/82
تاریخ : سه شنبه 91/8/23 | 3:59 عصر | نویسنده : پوریا | نظر

شاه خوبان

در پـناه شـاه خـوبان بوده ایـم

زین جهت با خـاطر آسوده ایـم

روز محشر دستمان گیرد چو ما

قلب خود از کینه ها پالوده ایـم

10/8/91 هاشم مالکی
تاریخ : چهارشنبه 91/8/10 | 2:59 عصر | نویسنده : پوریا | نظر

  • حمزه
  • حقه
  • کارت شارژ همراه اول