سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
mp3 player شوکر

قلب

شعر قلب تو

گر تو این قلب از جهان خالی کنی

پر ز گــوهر هـــای اجــــــلالی کنی

قــلب تو جای خــــدا باشــد و بس

بایــد آن را حفظ و صلـــصالی کنی

گر نشـــیند روی آن گــــرد خــــطا

تو به قــــرآن بایدش جــــالی کنی

شـــــرح آن از آل پیـــغمبر بجـــوی

باید آنـــها را به خود والــی کـــنی

پاک گـردانی خود از حِـقد و حسد

رتبــه ی خود  نزدشـان عالی کنی

خویشــتن را خــاک پا گـــــردانی و

زیــــر پـــــای آل او قــــالی کــــنی

هاشــــم ار گردد سعـــادتنمد و تو

زین سبب همواره خوشحالی کنی

هاشم مالکی

 

92/8/9
تاریخ : جمعه 92/8/10 | 9:1 صبح | نویسنده : پوریا | نظر
       

  • حمزه
  • حقه
  • کارت شارژ همراه اول