سفارش تبلیغ
صبا ویژن

غدیر

 سرود غدیر

علی علی مولا ، علی علی مولا- 2علی

علی مولا علی علی مولا- 2علی

تو شاهی، به هم خوبان                تو ماهی، مهِ محبوبان - 2علی

من شیعه ی تو می باشم              از ریشه ی تو می باشم-2 علی

توئی ارباب و منم بنده                   عشق تو، دل من کَنده -2علی

دلم به سویت؛ هوای کویت؛ خجل ز رویت- علی

توئی مرادم؛ دل به تو دادم؛  ذکری و یادم- علی

علی علی مولا، علی علی مولا - 2علی

علی مولا علی علی مولا- 2علی

ای ساقی، به میِ کوثر                 ای فانی، به خدا دلبر

جانِ من، به فدای تو                     راضیــم، به رضای تو

دل دادم، به تو ای مولا                   هستِ من، به فدات آقا

توئی نویدم،  مهر تو دیدم، عشق و امیدم - علی

ساقی کوثر،  ناجی و رهبر، سیّد و سرور- علی

علی علی مولا، علی علی مولا - 2علی

علی مولا علی علی مولا- 2علی

هاشم مالکی

 

1/8/92

سبک اجرای سرود
تاریخ : چهارشنبه 92/8/1 | 10:59 صبح | نویسنده : پوریا | نظر

 

شهادت امام علی

شهادت امام علی(علیه السلام)

 

کشــتند عــلی را، همـــراه نبی را

معـنای شـب قدر، سردار و ولی را

مظــــلومِ بـــعالم،  مأنـوس بــخاتم

بخشـنده ی ظالم، آن عـبد صفی را

آن عــابد خالــص، وآن زُهـد مجسّم

آن طــالق مَــنسب، دنــیای دنـی را

کشـــتند پــس از او، اولادِ کِـــرامش

هـــم باقر و صادق ، هم نیز نـقی را

 ای فالــق الإصباح، وی خــالق جنّت

دِه بــاغ  جَنـــانت، دلـــدار عـــلی را

 

هاشم مالکی

92/5/6

 

 
تاریخ : یکشنبه 92/5/6 | 10:0 صبح | نویسنده : پوریا | نظر

 

میلاد امام علی

میلاد امام علی(ع)

هنگام ولادت علی اکنون است

آغاز امامـــت علی اکنون است

گردیده علی امــام بر مام و پدر

میــلاد ولایت علی اکنون است

هاشم مالکی

1392/3/3

  ادامه مطلب...


تاریخ : جمعه 92/3/3 | 10:31 صبح | نویسنده : پوریا | نظر

 

میلاد

سرود میلاد حضرت زهرا(س)

زهرا زهرا، زهرا زهرا

آمـــده دنیا، أم ابیــــــها

زوجه حیدر، بضعه طاها

أمّ ائــمه، کـــوثر قــــرآن

مادر زینب،  حضرت زهرا

زهرا زهرا، زهرا زهرا

شد میلادش، بهجتِ عالم

آمـــده زهـرا، دخــترِ خــاتم

مامش شاد و، بابش مسرور

او می بخــشد، بِه از حـاتم

زهرا زهرا، زهرا زهرا

او مادر است، بر شیعیان

هــر چه دارم، از آنِــشان

تقدیم حضـــرت می کنم

دنیـــا و مــا، فیــهایِ آن

زهرا زهرا، زهرا زهرا

أبــَـا الـــزّهرا، عیدیِ ما دِه

یک عیدیِ، مجمل و ساده

جــــام فَرَج، بر دســـتم نِه

مسـتم بنما، از می و باده

زهرا زهرا، زهرا زهرا

هاشم مالکی

8/2/1392

 
تاریخ : یکشنبه 92/2/8 | 11:14 عصر | نویسنده : پوریا | نظر

پیامبر

صلوات بر پیامبر(ص)

صلّی الله علی محمد، صلّی الله علی النّبی

و عــلی عتــــرة أحـــمد ، و عــلی آل النبی

نحـــن من شیـــعة أحمد، و من أتبـــاع علی

نذهــــب خــیرَ طــــریق ٍو هــــو أمـــرُ نبـــی

کلّـــنا فی إنتـــظار، عـــن ظهــــور ٍمهــــدوی

 کـــان من أولاد أحـــمد، خُلــقه خُــلقُ النبی

یبســط العدلَ علـــی الأرض، بعــــدل ٍعلــوی 

یهـــدم الظّـــلم مــــن الارض، بأمـــر ٍنبــــوی

نتمــــــنّی مـــن إلــــــه، و هـــو ربّ النـــــبی

  درک مـــــولی العالمـــــین، إبن أبنــــاء النبی

صلّی الله علی محمد، صلّی الله علی النّبی

و عــلی عتــــرة أحـــمد ، و عــلی آل النبی[1]

هاشم مالکی

18/11/1391

این هم لینک صدای بنده.

[1]- ترجمه شعر: درود خدا بر محمد، درود خدا بر پیامبر، و بر خاندان احمد و آل پیامبر/ما از شیعیان احمدیم و از پیروان علی، افتخار است این که پیروی می کنیم از علی و محمد/ و از اولاد علی و از اولاد پیامبر، بهترین راه را می رویم و آن دستور پیامبر است/ همه ی ما در انتظار ظهور مهدوی هستیم، از فرزندان احمد است،و اخلاقش اخلاق پیامبر است/ عدل را در زمین می گستراند، به عدل علوی، ظلم را از زمین می کنَد به دستور پیامبر/از خدا می خواهیم که او پروردگاه پیامبر است، درک کنیم مولای دو عالم، پسر پسران پیامبر است.
تاریخ : سه شنبه 91/11/24 | 1:13 عصر | نویسنده : پوریا | نظر

بقیع

در کنار بستر

آه از آن درد کــــه داری و غــمت پنـــــهان است

خواهـــــرت بهر مــــداوای تو بس حیـــران است

سبــــط اکبر شده مســـــــموم و نباشد چـــاره

قفـــسِ تنگِ تنش جـــــلوه ای از زنــــدان است

بایـــــــــد آزاد کــــــــند خویشتن از بند گــــــران

مـــرگِ از غـــــم به از آن دامگه رنــــــدان است

سبـــــط اصغر به برَش گریـــــه کند با خــــواهر

دشمنش گوشه ی دیگر به غمش خندان است

گـــویــــد آن سبط نبی گریــــــه مکن در برِ مـــن

عـــــرش و فرش از غم تو روز دهم گریان است

ســـرِ مـــــن هست به دامــــان برادر، جانـــــم

ســـرت آنــــروز  بخاکِ غمِ طف قــــــربان است

تـــنِ مــــن سالم و در خانه ی خود می باشم

تــن پر زخـــــم تو آنــــروز بخون غلــــطان است

خواهـــــــرا صبر کن این غُـــــصّه تمامــــی دارد

حسنت، غــصّه ات امشب به پدر مهمان است

در آستانه 28 صفر

هاشم مالکی

11/10/91

 
تاریخ : چهارشنبه 91/10/20 | 10:0 صبح | نویسنده : پوریا | نظر

 

غم علی(ع)

اول کــــه تو را دیدم، رنجیدم و فهمــیدم

داغ و غـــــم تنهائی، در یــــار اثــــر دارد

از سلطه غم بر دل، این مسئله پرسیدم

آیـــا دل غم دیده، از غـــصه حـــــذر دارد؟

زهـــــرا به علی گفتا، بعد از غــم پیغمبر

هــجران ز تو ای یارا، این گونـه ثـمر دارد

غم دیدن و رنجیدن، از دست بـنی فرقه

بـعــد از غم تنــهائی، بسیـــــار اثر دارد

مــی گریم و می نالم، از رنـج فلک یارا

امـــا به علی زهــرا،از هجر خــــبر دارد

هاشم مالکی

اسفند 1384
تاریخ : جمعه 91/9/3 | 7:0 صبح | نویسنده : پوریا | نظر

  • حمزه
  • حقه
  • کارت شارژ همراه اول